Návrh programu 8. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

P R O G R A M:

 

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení :
   a) Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.2.2015, číslo stavby : 1511.5040772JCE – „Rekonstrukce  komunikace – Jíloviště“

5. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta