Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

3.06.2024

 Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha