Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

3.06.2024

 Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2023

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha