Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mníšecký region za rok 2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mníšecký region za rok 2019

19.03.2020

– NÁVRH-
ROZPOČET na rok 2019
Rozpočtové provizorium bylo schváleno dne 4. 12. 2018 s tím. že financování bude probíhat do schváleni řádného rozpočtu pouze u zákJadních funkcí svazku.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl navržen jako přebytkový, u příjmů v částce 356.300 Kč a ve výdajové části ve výši 317.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR č. 1/2019 dne I 2. 2. 2019. Poté ( 13. 2. 2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

 

návrh