Nezaplacené poplatky

Nezaplacené poplatky

30.03.2020

Rozhodnutí

Krizový štáb, zastupitelé obce Jíloviště a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že nebudou sankcionovat nezaplacení všech poplatků, které občané platí obci do konce dubna příslušného roku, po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, tedy do 31.8.2020.

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný (zatím) až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.: 4309731379/0800 bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na ÚD obce Jíloviště