Noc kostelů – Trnová

N o c  k o s t e l ů

 

Motto: Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala

den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14

                                                                                                                                        P. Petr Bulvas

pátek 23. 5. 2014

od 17:00 do 20:00 hodin

bude otevřen k prohlídce a seznámení s historií

nejstarší kostel v Mníšeckém regionu

kostel sv. Ducha v Trnové.