Výstavba mateřské školy v obci Jíloviště II.

Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Mime-filerozhodnuti MŠ II.pdf

Smlouva o dílo – Projektová dokumentace

Mime-filePradastdzs.pdf

Smlouva o dílo – Zhotovení stavby

Mime-filePradastavba.pdf

Dodatečná informace č. 2

Mime-fileD2 – Dodatečná informace.pdf

Dodatečná informace č. 1

Mime-fileD1 – Dodatečná informace.pdf

Výzva k podání nabídky

Mime-fileZD JIL03.pdf

Příloha č. 1a ZD – Návrh SoD

Mime-filePříloha č. 1a ZD – Návrh SoD.doc

Příloha č. 1b ZD – Návrh SoD

Mime-filePříloha č. 1b ZD – Návrh SoD.doc

Příloha č. 2a ZD – Stavební povolení

Mime-filePříloha č. 2a ZD – Stavební povolení.pdf

Příloha č. 2b ZD – Požadavky zadavatele na plnění

Mime-filePříloha č. 2b ZD – Požadavky zadavatele na plnění.pdf

Příloha č. 3 ZD – Šablony dokumentů

Mime-filePříloha č. 3 ZD – Šablony dokumentů.doc