Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2019

1.11.2019

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště

 

 Vyhláška