Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2021

21.10.2021

o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 20.10.2021 usnesením č. 2e/26/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení‘), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

 

 Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2021