Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

3.12.2021

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2022

 

 přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy a užití zařízení pro provozní informace obecnými schématy