Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

17.04.2023

Zveřejnění

návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny 
záplavového území vodního toku Vltava, ř. km 69,875 – 71,325
a výzva k podání připomínek

 

 Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny  záplavového území vodního toku Vltava