Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

29.11.2023

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými a vybranými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2024

 

 Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy a užití zařízení pro provozní informace