Opatření obecné povahy č. 69/2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

20.05.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 7.5.2020 č.j. KRPS-106283-1/ČJ-2020-011606-KI , KSÚS Středočeského kraje, p.o. dne 18.5.2020

 

opatření č.69