Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

3.01.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020

Opatření