Organizace MAS Hřebeny Vyhlašuje výběrové řízení

Organizace MAS Hřebeny Vyhlašuje výběrové řízení

12.09.2022

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Manažer/manažerka – vedoucí zaměstnanec SCLLD

 

 výběrové řízení