Oznámení

Oznámení

3.07.2023

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha-Břevnov,
v zastoupení: SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, Baarova 957/15, 140 00 Praha-Michle,
v zastoupení: ProtelPro, spol. s r.o., Jana Barchánková, IČO 47121271, Pobočná 1395/1, 141 00 PrahaMichle
(dále jen „žadatel“) podal dne 17.05.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:
„Optická trasa DC Zbraslav – Lipence“
Praha-Lipence, Jíloviště

 

 Oznámení Optická trasa