Oznámení o doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou

Oznámení o doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou

25.02.2022

Rozhodnutí o změně stavby před dokončením
„rekonstrukce silnice II/102 I.etapa v úseku od území hl.m. Prahy – Měchenice“

 

 písemnost rekonstrukce silnice II/102 I.etapa