Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č.3 územního plánu Černošice

13.01.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle§ 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

ve středu 17. 2. 2021 od 18.00 hodin v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447,252 28 Černošice.

 Oznámení