Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 4

24.09.2021

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERNOŠICE

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v pondělí 25. října od 19.00 hodin

v coworkingovém prostoru (PÛDA), 3. patro, MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice. Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 4 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o
jejím obsahu

 

 oznámení návrhu změny č.4