Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Všenory

Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Všenory

19.05.2021

Obecní úřad Všenory, jako pořizovatel Územního plánu Všenory, příslušný podle § 6 odst. 2 v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), Vám podle 52 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že

veřejné projednání návrhu Územního plánu Všenory se bude konat v úterý 22. 6. 2021
od 17.00 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadu ve Všenorech.

 

 Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu Všenory