Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

13.05.2019

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – západ (dále jen „katastrální úřad“) č.j.: RO-2/2019-210, že

v katastrálním území Jíloviště, obce Jíloviště bude dne 15.7.2019 zahájena
Revize katastru nemovitostí

Dokument