Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

6.09.2021

Členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny na své schůzi konané dne 1.9. 2021 usnesením č. 4/2/2021

vyhlásila výběrové řízení na obsazení pozice

„výkonný ředitel Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny“

 

 

 

 

  Výběrové řízení

Přihláška do výběrového řízení