Oznámení o zahájení prodloužení platnosti stavebního povolení

Oznámení o zahájení prodloužení platnosti stavebního povolení

10.10.2022

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“) dne 12.09.2022 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
stavby:
rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

 Stavební povolení rekonstrukce ulice Na Hájensku