Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti

24.09.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“) dne 30.10.2018 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby:

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jí­loviště

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 197/11, 198/1, 440 v katastrálním území Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení spis. zn. 67187/2018/Se ze dne

Stavba obsahuje: Rekonstrukci místní komunikace Na Hájensku, Jíloviště

 

Oznámení