Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

5.10.2020

Dne 7.9.2020 podala Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská č. p. 81, 252 02 Jíloviště u zdejšího stavebního úřadu žádost o povolení změny stavby: požární zbrojnice, vč. přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, plynovodní, likvidace dešťových vod, zpevněných ploch, oplocení a bytu pro správce objektu na pozemcích číslo parcelní 14/1, číslo parcelní stavební 175 a číslo parcelní 274/13 v katastrálním území Jíloviště před jejím dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby.

 

oznámení