Oznámení o zahájení stavebního řízení – Městský úřad Mníšek pod Brdy

Oznámení o zahájení stavebního řízení  – Městský úřad Mníšek pod Brdy

15.12.2020

Stavebník:
Renée Lavecká, 07.01.1976, Milady Horákové č. p. 860/76, 170 00 Praha 7
Zástupce:
Růžena Klimentová, 06.05.1958, Nová č. p. 611,252 10 Mníšek pod Brdy

Oznámení o zahájení územního řízení
Dne 2.7.2020 podala Renée Lavecká, nar. 07.01.1976, bytem Milady Horákové č. p. 860/76, 170 00 Praha 7 zastoupena Růženou Klimentovou, nar. 06.05.1958, bytem Nová č. p. 611, 252 10 Mníšek pod Brdy (dále jen „žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro stavební záměr: 

vodovodní přípojka k RD č.p. 74 (dále jen „záměr“) na pozemcích čísla parcelní 175/12, 182/3 a 437/1 v katastrálním území Jíloviště. Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „uzemní řízení“) ve výše uvedené věci.

 

 Příloha