Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

Oznámení Opatření obecné povahy č. 211/2020

23.11.2020

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 211 /2020
V Praze dne 16.11 .2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
Mgr. Filip Renč, nar. dne 17.8.1965, Urxova 436/10, 186 00 Praha 8 v zastoupení ARNOŠTs.r.o., IČO 62967347, Tismice 19,282 01 Tismice
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – ZÁPAD ze dne 5.11.2020 č.j. KRPS-272885-1 /ČJ-2020-011606-KI 

 

 opatření 211