Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou

3.06.2024

Opatření obecné povahy

č. 169/2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 

 Oznámení veřejnou vyhláškou č. 169/2024