Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou

8.07.2022

Opatření obecné povahy č. 124/2022
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal 6. 6. 2022
Silnice Group a. s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 11 O 00 Praha 1,
v zastoupení na základě plné moci
Proznak Praha s. r. o., IČ 27166392, Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4

 

 Opatření obecné povahy č. 124/2022