Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti

Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti

30.03.2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. org. IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
(dále jen „žadatel“) dne 17.03.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu:

111/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice
stavba I- silnice 111/1025 a 111/0042 Jíloviště -Lišnice

 

Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti