Oznámení Záměru

Oznámení Záměru

7.01.2021

Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č. 064-86/2020/RK ze dne 10.12.2020 oznamuje Středočeský kraj, dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, následující záměr:

bezúplatně převést obci Jíloviště

pozemek p. č. 52/33 o výměře 90 m2 – ostatní plocha, v obci Jíloviště a k. ú. Jíloviště, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 177 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Jíloviště, se sídlem Pražská 81,252 02 Jíloviště, IČ 00241334

 

záměr