[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)

[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)

14.03.2020

75
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

 

nařízení