Pokyny pro zpracování návrhu č. 2 územního plánu Jíloviště

V níže přiložených souborech najdete pokyny pro zpracování návrhu č. 2 územního plánu Jíloviště a zdůvodnění pokynů.