Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace pro zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny

1.07.2021

Obec Jíloviště vyhlašuje poptávku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení/územní rozhodnutí na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny. Oblast je vyznačena v přiloženém plánku. Podklady pro připojení na obecní kanalizaci poskytne provozovatel vody a kanalizace v Jílovišti – V AK Beroun.

Dotčené parcely: 155/26, 155/51, 479/1, 155/3 vše v katastru obce Jíloviště. Přípojky (cca 3) pak budou realizovány na pozemcích vlastníků.

Obsah projektové dokumentace:
• PD pro stavební povolení / územní rozhodnutí
• Geodetické zaměření
• Nabídka ceny za kompletní inženýring, získání stavebního povolení
• Rozpočet, výkaz výměr

Upřesnění k poptávce na projekt kanalizace do oblasti U Cihelny – dílo bude obsahovat i geologický průzkum – doplněno v SOD.

 

Poptávka dokumentace kanál U Cihelny

SOD projektová dokumentace U Cihelny + geolog

Plánek