Porovnání VAK 2022 Jíloviště

Porovnání VAK 2022 Jíloviště

30.04.2023

 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce