Pozvánka na ustavující členskou schůzi DSO Svazková škola pod Skalkou

Pozvánka na ustavující členskou schůzi DSO Svazková škola pod Skalkou

15.02.2022

Tímto vám s radostí oznamuji, že Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou vznikl dne 9.2.2022 zápisem do registru DSO na KU Středočeského kraje.

Tímto bych vás ráda pozvala na zakládající členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou která se uskuteční od 17 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Mníšek pod Brdy a zároveň v on-line v aplikaci MS Teams na odkazu

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

 Návrh programu naleznete v pozvánce.

V bodech 1. a 2. oficiálně schválíme znění Smlouvy a Stanov (viz přílohy).

V bodě 3 budeme volit pětičlenné předsednictvo, skládající se z následujících pozic:

  • předseda
  • 1. místopředseda
  • 2. místopředseda
  • člen předsednictva
  • člen předsednictva

Členem předsednictva může být zvolena pouze fyzická osoba, která je zastupitelem /zastupitelkou člena Svazku, členství je neslučitelné se členem kontrolní komise.

V bodě 4 budeme volit tříčlennou kontrolní komisi, která si následně zvolí svého předsedu a svoji volbu oznámí členské schůzi. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné se členstvím v předsednictvu.

Nominace na členy předsednictva a kontrolní komise můžete oznámit emailem v kopii všem nebo přímo na zakládající schůzi DSO. Pokud se nominace bude týkat osoby, která nebude přítomna na zakládající schůzi, nedílnou součástí nominace musí být jejich písemný souhlas s nominací. Zároveň bych ráda předložila svůj osobní návrh, aby obcím, které nebudou mít svého zástupce v předsednictvu, byla automaticky nabídnuta pozice v kontrolní komisi, pokud nevyjádří jinou vůli.

V bodě 5 budeme schvalovat sídlo svazku

V bodě 6 zmocníme zástupce DSO k podání návrhu na zápis do registru

V bodě 7 budeme diskutovat o finančních podílech jednotlivých členů svazku

 

Některé z těchto úkonů budeme v podstatě schvalovat zpětně, ale je to důležité z právního hlediska.

Prosím přineste si pro jistotu na schůzi razítko obce. V případě, že se jednání z jakéhokoli důvodu nebudete moct zúčastnit zmocněte, prosím, písemně k hlasování za svoji obec jinou členskou obec.

 

Jelikož je členská schůze veřejná, je důležité pozvánku vyvěsit na úřední desku ještě dnes.

 

Ing.Dana Dalešická
místostarostka

Městský úřad
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Telefon:737 287 444, 318 541 911 (podatelna)
e-mail:dana.dalesicka@mnisek.cz
www.mnisek.cz