Program 27. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 27. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

12.11.2021

Dne 24. listopadu 2021 v 18.00 v restauraci Tři bratři v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 13.12.2021 a zasedání zastupitelstva 15.12.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 27. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště