Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.12.2021

Dne 3.1.2022 v 17.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 7.2.2022 a zasedání zastupitelstva 9.2.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště