Program 31. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 31. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

25.03.2022

Dne 6.4.2 022 v 18.0 0 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 23.5.2022 a zasedání zastupitelstva 25.5.2022
  6. Seznámení
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program 31. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště