Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

6.04.2022

Dne 20.4. 2022 v 17.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 23.5.2022 a zasedání zastupitelstva 25.5.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 32. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště