Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.07.2022

Dne 3.8. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 19.9.2022 a zasedání zastupitelstva 21.9.2022
  6. Seznámení
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště