Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

18.04.2023

Dne 26.4. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 22.5.2023 a zasedání zastupitelstva 25.5.2023
  6. Seznámení:
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 6/2023