Program zasedání zastupitelstva č. 33/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 33/2014

dne 23. 1. 2014 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

 

P R O G R A M:

 

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Požadavků zadavatele na rozsah a obsah díla – „Jíloviště – výstavba objektu nové mateřské školky v ulici U Hřiště“.

  2. Nájemní smlouvy mezi Obcí Jíloviště a TJ Jíloviště. ( viz příloha)

  3. Činnosti finančního výboru.

 

SEZNÁMENÍ:

  1. S rozpočtovým opatřením č. 12/2013.

 

RŮZNÉ:

  1. Termín pracovní schůzky – 27. 2. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 6. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

  1. Informace.

a) Připojení obce k Praze.

  1. Dotazy občanů.

 

Ing. Karel Dostálek

starosta