Program zasedání zastupitelstva č. 34/2013

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 34/2014

dne 20. 2. 2014 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

 

 

P R O G R A M:

 

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Výzvy podání nabídky na zhotovitele mateřské školky a členů výběrové komise na tohoto zhotovitele.

 2. Výše finanční úhrady za zřízení věcného břemene ve vlastnictví obce Jíloviště.

 3. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

 4. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – EP-12-6002263/1.

 5. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – IV-12-6016743/VB001.

 6. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 7. Činnosti finančního výboru.

 

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 6. 3. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 3. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

 1. Informace.

 1. Autobusové zastávky před mostem na Všenory.

 

 1. Dotazy občanů.