Program zasedání zastupitelstva č. 35/2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 35/2014
dne 20. 3. 2014 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

 

P R O G R A M:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Rozpočtu na rok 2014.

 2. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření, které provádí starosta.

 3. Prodloužení smlouvy s provozovatelem VAK Beroun a.s. vodovodní a kanalizační sítě v obci Jíloviště.

 4. Zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“.

 5. Zhotovitele objektu mateřské školky.

 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Jíloviště a RWE GasNeT, s.r.o. ve věci plynovodní přípojky na pozemku č. parc. 198/1 k rodinnému domu č. p. 95 v ulici Baxova.

 7. Společnosti na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“.

 8. Poskytnutí investičního úvěru obci Jíloviště.

 9. Členů výběrové komise na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště.

 10. Činnosti finančního výboru.

 

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 17. 4. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 24. 4. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

 1. Informace.

 1. Realizace veřejného osvětlení Františka Smolíka.

 

 1. Dotazy občanů.