Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 10/2023

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 10/2023

3.10.2023

Dne 11.10. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 11.12.2023 a zasedání zastupitelstva 13.12.2023
    6. Seznámení: Seznámení
  6. Seznámení: s výběrem dodavatele na správu veřejného osvětlení Jíloviště
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 10/2023