Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

24.01.2023

Dne 1. 2. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023
  6. Seznámení: – s RO 6/2022
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022