Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

11.08.2023

Dne 23.8.2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
  6. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023