Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12

30.01.2024

Dne 7. 2. 2024 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 18.3.2024 a zasedání zastupitelstva 20.3.2024
  6. Seznámení: – s RO 7/2023
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12