Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13

18.03.2024

Dne 27. 3. 2024 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.4.2024
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13